Objednávka

Objednávka-pouze telefonicky

Ceník výkonů nesledujících léčebný cíl, nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní, preventivní, výstupní prohlídka do zaměstnání

600,-

Vyšetření pro získání řidičského průkazu

550,-

Vyšetření pro prodloužení ŘP-od 65 let věku

400,-

Vyšetření pro zdravotní průkaz

400,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz

600,-

Vyšetření pro profesní průkazy

500,-

Vyšetření sportovce

450,-

Lázně-výpis na vlastní žádost, samoplátce

350,-

Vyšetření před interrupcí, plastickou operací

400,-

Vyšetření před interrupcí, plastickou operací+EKG

500,-

Vyšetření před cestou do zahraničí

550,-

Výpis ze zdravotní dokumentace

250,-

Výpis pro úrazové,životní pojištění

300,-

Bodové hodnocení pracovního úrazu, bolestné

300,-

Aplikace očkovacích vakcín nehrazených ze zdrav. poj.

200,-

Posudek o zdrav. způs. ke studiu na SŠ, VŠ, brigády (studenti)

150,-

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu

150,-

Potvrzení pro rekondiční, rekreační pobyty, tábory, sportovní kurzy

200,-

Kopie ze zdrav. dokumentace-1 strana           5,-

Telefonické objednání k vyšetření na žádost pacienta

20,-

Administrativní výkon á 10 minut

150,-